Zmiana nazwy Spółki na Bufil Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, że nastąpiła zmiana nazwy Spółki Bilfinger ELWO Sp. z o.o.  z siedzibą w Pszczynie. Firma będzie kontynuować działalność pod nazwą:

Bufil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia 21.12.2017 dokonano wpisu nowej nazwy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572178.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego.