Nowe zlecenia Spółki

Bilfinger ELWO pozyskał dwa zlecenia w zakresie elektrofiltrów.

Jedno ze zleceń Spółka otrzymała od producenta opakowań szklanych POL-AM-PACK S.A. na dostawę elektrofiltru dla Oddziału Huta Szkła Orzesze. Celem inwestycji jest ograniczenie zapylenia spalin z procesu wytapiania szkła do poziomu nie wyższego niż 10 mg/Nm3. Bilfinger ELWO zaprojektuje, dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie.

Drugie zlecenie wykonywane będzie na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. i obejmuje ono modernizację elektrofiltru hali namiarowej w Hucie Sendzimira. Modernizacja ma na celu dostosowanie elektrofiltru do wymogów BAT, wymagających zagwarantowanie stężenia pyły za elektrofiltrem poniżej 20 mg/Nm3.