Nowy adres Spółki

Z dniem 1 lutego 2017 r. Bilfinger ELWO Sp. z o.o. zmienia  adres siedziby  z dotychczasowego na:

Bilfinger ELWO Sp. z o.o.
ul.
ks. bp. H. Bednorza 26
43-200 Pszczyna

Numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe Spółki,
podobnie jak numery telefonów i numer faxu, również nie ulegają zmianie.