Nowy adres Spółki

Z dniem 1 lutego 2017 r. Bilfinger ELWO Sp. z o.o. zmienia  adres siedziby  z dotychczasowego na:

Bilfinger ELWO Sp. z o.o.
ul.
ks. bp. H. Bednorza 26
43-200 Pszczyna

Numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe Spółki,
podobnie jak numery telefonów i numer faxu, również nie ulegają zmianie.

Nowe zlecenia na wymianę elektrofiltru oraz dostawę kanału

Bilfinger ELWO pozyskało ostatnio dwa ważne zlecenia: na wymianę elektrofiltru oraz dostawę kanału spalin.

Pierwsze zlecenie Spółka otrzymała od KGHM Polska Miedź S.A. i obejmuje ono wymianę elektrofiltra nr 3 w odpylni gazów konwertorowych w Hucie Miedzi w Legnicy. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, dostawę montaż oraz uruchomienie elektrofiltra celem ograniczenia emisji pyłu z gazów procesowych.

Ponadto Bilfinger ELWO dostarcza kanał spalin na potrzeby budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

 

Nowe zlecenia Spółki

Bilfinger ELWO pozyskał dwa zlecenia w zakresie elektrofiltrów.

Jedno ze zleceń Spółka otrzymała od producenta opakowań szklanych POL-AM-PACK S.A. na dostawę elektrofiltru dla Oddziału Huta Szkła Orzesze. Celem inwestycji jest ograniczenie zapylenia spalin z procesu wytapiania szkła do poziomu nie wyższego niż 10 mg/Nm3. Bilfinger ELWO zaprojektuje, dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie.

Drugie zlecenie wykonywane będzie na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. i obejmuje ono modernizację elektrofiltru hali namiarowej w Hucie Sendzimira. Modernizacja ma na celu dostosowanie elektrofiltru do wymogów BAT, wymagających zagwarantowanie stężenia pyły za elektrofiltrem poniżej 20 mg/Nm3.