Zmiana nazwy Spółki na Bufil Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, że nastąpiła zmiana nazwy Spółki Bilfinger ELWO Sp. z o.o.  z siedzibą w Pszczynie. Firma będzie kontynuować działalność pod nazwą:

Bufil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia 21.12.2017 dokonano wpisu nowej nazwy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572178.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego.

Nowy adres Spółki

Z dniem 1 lutego 2017 r. Bilfinger ELWO Sp. z o.o. zmienia  adres siedziby  z dotychczasowego na:

Bilfinger ELWO Sp. z o.o.
ul.
ks. bp. H. Bednorza 26
43-200 Pszczyna

Numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe Spółki,
podobnie jak numery telefonów i numer faxu, również nie ulegają zmianie.

Nowe zlecenia na wymianę elektrofiltru oraz dostawę kanału

Bilfinger ELWO pozyskało ostatnio dwa ważne zlecenia: na wymianę elektrofiltru oraz dostawę kanału spalin.

Pierwsze zlecenie Spółka otrzymała od KGHM Polska Miedź S.A. i obejmuje ono wymianę elektrofiltra nr 3 w odpylni gazów konwertorowych w Hucie Miedzi w Legnicy. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, dostawę montaż oraz uruchomienie elektrofiltra celem ograniczenia emisji pyłu z gazów procesowych.

Ponadto Bilfinger ELWO dostarcza kanał spalin na potrzeby budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.